Krzysztof Szubert awansuje w Ministerstwie Cyfryzacji

Krzysztof Szubert został dzisiaj sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Prezes Rady Ministrów powołała Krzysztofa Szuberta na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy międzynarodowe w Ministerstwie Cyfryzacji. Jednocześnie nowy sekretarz stanu będzie pełnić funkcję Pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego – czytamy w rządowym komunikacie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 marca 2017 r. ustanawiającym stanowisko Pełnomocnika do jego zadań należeć będą:

Zobacz również:1. analiza istniejących barier ograniczających urzeczywistnienie zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego, w tym ograniczających rozwój usług realizowanych online, i przedstawianie propozycji ich zniesienia

2. opracowywanie kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej, spójnej z zasadami Jednolitego Rynku Cyfrowego

3. opracowywanie rozwiązań prawnych lub organizacyjnych zmierzających

4. do urzeczywistnienia zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz ich monitorowanie

5. inicjowanie i prowadzenie współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu wypracowania przedsięwzięć w zakresie wspólnego rynku usług realizowanych online.

Krzysztof Szubert jest absolwentem Politechniki Warszawskiej o specjalizacji w zakresie przemysłowych systemów informatycznych. Polski przedsiębiorca od kilkunastu lat związany z branżą informatyczną. Od roku 1998 pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu oraz dyrektora zarządzającego w firmie Connect Distribution specjalizującej się w dystrybucji specjalistycznego oprogramowania.

Od 2012 minister cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. Inicjator oraz Przewodniczący Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI).

W latach 2015-2016 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od końca 2015 roku doradca strategiczny ministra cyfryzacji, a od maja 2016 r. Pełnomocnik Ministra ds. Współpracy Międzynarodowej.

Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Medal Europejski, Gazela Biznesu, Diamenty Forbes’a, wyróżnienie Ministra Gospodarki oraz tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2016.

Autor wielu eksperckich stanowisk, opinii oraz artykułów i komentarzy, ceniony mówca (choćby na ostatniej konferencji Państwo 2.0, gdzie mówił m.in. o zaangangażowaniu MC w instytucjach i na forach międzynarodowych . Za działalność dla branży IT kilkukrotnie nominowany do tytułu „Postać Rynku IT”, otrzymał również prestiżowy tytuł: „Człowiek Roku 2014 Branży IT”.

5-6 June 2017 Zarejestruj się Scrum Days will not be just another agile conference you’ve seen before. Our mission is to create an environment where people can meet, build social networks, do business and have fun. We were tired of hours of talking, missed subjects, not enough room to meet and strict schedule. So we present to you a whole new conference experience.

13 czerwca 2017 r. Zarejestruj się Konferencja Computerworld Forum Architektów IT od siedmiu lat stwarza doskonałą okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za wdrożenie, rozwój i realizację architektonicznego podejścia do rozwoju IT w organizacjach. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, które na stałe wpisało się w kalendarze architektów IT i architektów korporacyjnych.

20 czerwca 2017 r. Zarejestruj się Premiera 25. Raportu Computerworld TOP200 to spotkanie CIO z top menedżerami branży IT oraz dyskusja o najważnieszych trendach i wyzwaniach IT na najbliższe lata.

21 września 2017 r. Do dziś tytułem Lidera Informatyki poszczycić się może blisko 100 firm. W konkursie wyłaniamy firmy i instytucje, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania IT, aby zwiększyć efektywność swoich działań. Już 21 września poznamy laureatów Konkursu Lider Informatyki 2017.